ÜRETİM VE TÜKETİMDE YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİSİ

ÜRETİM VE TÜKETİMDE YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİSİ

ÜRETİM VE TÜKETİMDE YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİSİ

Doğal kaynakların tükenmesine ve küresel ısınmanın etkisine karşı mücadele konusunda ticari işletmelere daha fazla görev düşmektedir.

Yeşil pazarlama, tarım işletmeleri tarafından da çevre korunması adına benimsenmektedir.

Küresel ısınmanın etkisiyle iklim değişikliğinin oluşturduğu hava sıcaklıklarının artışı, buzulların erimesi, okyanusların ısınması ve su seviyelerinin yükselmesi büyük problemler oluşturmaktadır.

Doğal kaynakların üzerinde tehdit oluşturan insan kaynaklı hava, su, toprak kirlenmesi de tahribatlarla birleşerek toprak ve ürün kaybını arttırmaktadır.

Yaşanan bu olumsuz süreç, doğayı koruma hususunda daha tedbirli olunması gerektiğini belirginleştirmektedir.

Bu sebeple doğayı korumak adına ilk olarak küresel markalar sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Firmalar için üretimden satışa kadar olan süreçte yapılacak uygulamalar farklı farklıdır.

Yeşil pazarlama, çevresel veya ekolojik pazarlama olarak da adlandırılan bu kavram, toplumun ihtiyaçlarının devamlılığının

ve düzenli bir şekilde karşılanmasının belirlenmesinden sorumlu yönetimsel süreçtir.

Tüketicinin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm doğa ve çevre dostu pazarlama faaliyetlerini içermektedir.

Yeşil pazarlama stratejisi dört basamaktan oluşmaktadır. ‘’Yeşil hedefleme’’ ilk basamakta çevre dostu ürünlerin tasarlanarak

üretilmesi yer almaktadır. Bu ürünler, ‘’yeşil paketleme’’ tasarımlarıyla dikkat çekmektedir.

Yeşil pazarlamanın ikinci basamağında ‘’yeşil strateji’’ marka ve çevreye yönelik stratejiler geliştirerek çevreci politikalar

saptanmaya çalışılmaktadır.

Bu aşamada işletme içinde çevresel önlemle almaktadır. Tüm işletme bu şekilde çevresel olguları benimsemektedir.

Yeşil pazarlamanın üçüncü adımını ‘’çevresel oryantasyon’’ içermektedir. Bu adımda çevre dostu olmayan

tüm ürünlerin üretimi durdurulmaktadır. Sadece yeşil sınıfına giren ürünler üretilmektedir.

Bu süreç içinde çevreci politikaya uygun ürünler geliştirilip üretilmeye devam edilmektedir. 

Yeşil pazarlamanın son adımında ise ‘’sorumlu organizasyon’’ yer almaktadır.

İşletme bu aşamada yeşil politikaların uygulamasının yanında ‘’fırsat eşitliği’’ gibi güncel ve önemli sosyal konular hakkında sorumluluk almaktadır.

Bu adımda çevresel politikalar sosyal sorumluluk içerisinde sayılmakta ve işletme içindeki diğer departmanlarla da ilişkilendirilmektedir.