TÜRKİYE'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

TÜRKİYE'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık

Küçükbaş hayvan olarak adlandırabileceğimiz canlılar; koyun, koç, kuzu, keçi gibi hayvanlardır.

Küçükbaş hayvancılık; koyun, keçi ve kürk hayvanı yetiştiriciliği olarak kategorize edilmektedir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve bakımı daha kolay olan bir alandır. 

Ülkemizde küçükbaş hayvancılığı oldukça yaygındır.

Hemen hemen her yörede yapılabilmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde koyun ırkları farklı farklı olmakla birlikte Batı Anadolu Bölgesi’nde ve sahil bölgesine yakında bulunan koyunların diğer koyunlardan farklı olarak kuyrukları daha incedir ve bu koyunlar yerli koyun olarak bilinmektedir.

Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki koyunlar da daha farklı türe sahiptirler.

Bu bölgelerdeki koyunların kuyrukları sahil bölgesinde yetiştirilen koyunlardan daha yağlı yapıya sahip yerli cins koyunlardır.

Küçükbaş hayvancılıkta keçi yetiştiriciliği ise Orta Anadolu’da yok olmaya başlayan Tiftik keçisi, halk arasında Ankara keçisi denilen keçi türü Türkiye’nin dağlık alanlarında ve ormanlık, çalılık bölgelerinde daha fazla yetiştirilmektedir.

Bu alanların tümünde Karakeçi yetiştirilmektedir. Bununla birlikte ülkemizin bazı yörelerinde az miktarda süt keçisi görülmektedir.

Küçükbaş hayvanlar, Türkiye’nin kurak iklim koşullarından dolayı otlaklar yetersiz kalmakta ve hayvanlar yetersiz beslenerek çok fazla küçük yapıya sahip olmaktadır.