Gizlilik Politikasi

Politikamızın amacı YERİMDEN.COM internet portalında toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve korunmasına ilişkin esasları tespit etmektir. Üyelik Sözleşmesi üye tarafından kabul edilmekle Gizlilik Politikası şartları da kabul edilmiş sayılmaktadır.
Verilerin Elde Edilmesi
YERİMDEN.COM, kullanıcı ve üyelerine daha iyi bir hizmet verebilmek için kişisel verilinizi toplamaktadır. Bu veri toplama işlemi iki şekilde olmaktadır.
1.Kullanıcı ve üye tarafından bildirilen veriler
2. YERİMDEN.COM kullanıldığında elde edilen veriler
YERİMDEN.COM, bulunduğu sektörde daha etkin ve verimli reklamcılık ve pazarlamacılık faaliyeti yapabilmek amacıyla portala gelenlerin (üyeler, kullanıcılar ve üye ve kullanıcı olmasa dahi ziyaretçiler) portaldeki işlem ve davranışlarını, (görüntülenme sayısı, ziyaret süresi, tercih edilen ilanlar vb) düzenli aralıklarla kayıt ve takip etmektedir. Daha sonra bu verileri doğrusal müşteri beklentisi şeklinde hedef reklam içeriklerine dahil edebilmektedir.
GOOGLE reklamlarının YERİMDEN.COM’a yerleştirilmesi
Üye, kullanıcı ve ziyaretçilerin kullanmış oldukları sayfalara GOOGLE çerezleri yerleştirilebilmektedir.

Hangi Verileri Topluyoruz ?
Sık Kullanılan alanlar ve Diğer kullanım verileri
• Bulunulan Lokasyon ve Konum Verileri
• Ödemelere İlişkin Veriler
• Yayınlanan İçerik ile ilgili Veriler (Resim,Markasal, Tapu, Fatura, Ruhsat vb. kullanıcı/üye tarafından iletilenler)
Toplanan Veriler Nasıl Kullanılmaktadır?
Veriler, Üyelik Sözleşmesinde belirtilen faaliyet amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda 6998 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kullanılmaktadır.
Anket verileri: YERİMDEN.COM ve işbirliği içindekilerce Süreç iyileştirme, doğrudan pazarlama, istatistiki analiz, veri tabanı oluşturma.
Ödeme Verileri: Tahsilat, faturalandırma, muhasebe, iş geliştirme, satış sonrası hizmetler, pazarlama, iletişim, operasyonel faaliyetler.
Konum ve Demografik Verileri: Tanıtım, iletişim, satış sonrası hizmetler, arge, operasyonel, reklam, şirket içi iyileştirmeler, şikayetler, kalite yönetimi, portföy hizmetler, denetim, kontrol, risk yönetimi.
Kimlik Verileri: Operasyonel faaliyetler, portföy işlemleri, kontrol, denetim, risk yönetimi, hata düzeltmeleri, şikayetler, şirket içi süreç düzenlemeleri, iş geliştirme, tahsilat, resmi makamlarla yazışma ve diğer kanuni süreçlerde mevzuatın gerektirdiği işlemler.
İsim Soyisim ve İletişim Verileri: Araştırma, reklam, faturalandırma, operasyonel faaliyetler, şikayetlerin sonuçlandırılması, süreç yönetimi, portföy yönetimi, istatiki analiz, memnuniyet anketleri, satış sonrası hizmetler, promasyon, bilgilendirme.

Veriler Nasıl Depolanır?
Veriler, Gerek YERİMDEN.COM’un ve gerekse bağlı olduğu kuruluş/alt kuruluş ya da işbirliği içinde bulunulan servis/hizmet sağlayıcılarının yurtiçi ve yurtdışı hizmet tesis alanlarında. Depolama ile ilgili yasal hükümler, hizmet sağlayıcının bulunduğu ülke kanunlarına göre tayin edilir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Dolandırıcılık tespiti, operasyonel araştırma, kimlik doğrulama, Üyelik Sözleşmesinin yerine getirilmesi, YERİMDEN.COM hizmetlerinin yerine getirilmesi, iyileştirme, değerlendirilme araştırmaları yada Gizlilik Politikasında değinilen diğer amaçların yerine getirilmesi amacıyla, yazılım şirketleri, kargo şirketleri, hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketi, çağrı merkezleri, hukuk büroları, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım ve matbaacılık alanındaki şirketler ve sosyal medya alanıyla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.
Yine bu amaçla 9 Ocak 2008 tarihinde 26751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Suç Gelirlerinin Akklanması ve Terör Finansmanı Önlenmesine ait Önlemler” hakkındaki yönetmelikçe kimlik doğrulamaları yapmak amacıyla ödeme kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
YERİMDEN.COM bu verileri yukarıda açıklanan şartlarla sınırlı olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı üçüncü kişilere de aktarabilecektir.

Verilere Ulaşım Hakkı ve Değişiklik Talepleri
Her kullanıcı;
Kendine ait verilerin işlenip/işlenmediğini,
• İşlenmişse buna ait bilgi talebi,
• Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme,
• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Eksik ve yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltmesini yapabilme/yapılmasını isteyebilme,
• Mevzuatın öngördüğü çerçevede kişisel verilerin silinmesini isteyebilme,
• Kişisel verilerinin silindiğinin 3.kişileri bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilen kanuna aykırı şekilde işlenmesinden kaynaklanan zarar talep etme,

Haklarına sahiptir.
Kullanıcı, bu türden bilgi isteme, düzeltme ve silme taleplerini portal üzerinde yer alan BİZE SORUN bölümünden YERİMDEN.COM’A bildirecektir. Talep YERİMDEN.COM tarafından incelendikten sonra YERİMDEN.COM olumlu/olumsuz kullanıcıya digital ortamdan yanıt verecektir. Bu türden taleplerin yerine getirilmesi için YERİMDEN.COM esasen kullanıcıdan ücret talep etmeyecektir. Bununla beraber, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki kanunun 13.maddesi uyarınca bu işlemin bir maliyet gerektirmesi durumunda kanunun ilgili maddesinde belirtilen şekilde YERİMDEN.COM ücret talep edebilir.

Kişisel Verileri Depolama ve Saklama Süresi
YERİMDEN.COM bu verileri, Üyelik Sözleşmesinde belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Yine herhangi bir ihtilaf durumunda gerekli savunmaların da yerine getirilebilme amacına uygun olması koşuluyla ilgili kanun ve mevzuat dahilinde belirtilen zaman aşımı süresince bu tür kişisel veriler saklanabilecektir.

Vergi Güvenliği Konusunda Önlemler ve Taahhütler
YERİMDEN.COM, Kişisel verilerin korunması ve gözetilmesi konusunda gerekli tüm teknolojik önlemleri almakla yükümlüdür.
YERİMDEN.COM, bu kişisel verileri, Gizlilik Politakasına ve 6698 Sayılı Kişisel Veri Koruma Kanunu hükümlerine engel teşkil edicek şekilde açıklamayacağını amacı dışında bir işleme tabi tutmayacağını kabul ve beyan eder.
YERİMDEN.COM’in mevcut portal üzerinden link vermesi durumunda Gizlilik Politikası hakkındaki hükümlere ait herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Gizlilik Politikasında İleride Gerçekleşebilecek olan Düzenleme ve Değişiklikler
YERİMDEN.COM, iş bu sözleşme hükümlerini dilediğinde mevcut portal üzerinde yayınlamak şartıyla değiştirebilir ya da güncelleyebilir. Bu değişiklikler portal üzerindeki yayın tarihinde geçerli olacaktır.