Tarımda dev hamle!

Tarımda dev hamle!

TARIMDA DEV HAMLE!

Birinci Faz

Gönüllük esası ile sisteme kayıt yaptırılıyor, Hem alıcının hem de üreticinin girişleri e-devlet üzerinden yapılıyor. Alıcının kredibilitesi Ticaret Bakanlığı tarafından doğrulanıyor. Üreticinin varlığı tarım bilgi sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Sözleşmeden itibaren üretim ve teslim tarihleri planlanıyor. Talep aşamasında organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönlendiriliyor. Teklifler SMS yoluyla taraflara anında ulaştırılıyor. Herhangi bir kısıt olmadan tüm çiftçiler teklif verebiliyor. Tohum, gübre ve ilaç gibi girdiler için ayni avans planlaması yapılabiliyor. Ürünler farklı koşullarda fiyatlandırmaya tabi tutulabiliyor.

Mal kabul kriterleri, paketleme ve nakliye şartları oluşturulabiliyor. Nakdi veya ayni avansların takibi yapılabiliyor. Sözleşmenin elekronik ortamda imzalanıyor ve arşivleniyor. Tarafların birbirlerini değerlendirmesiyle skorlamaya dayanan otokontrol sağlanıyor. Çiftçiler, kooperatifler, birlikler, halciler, perakendeciler, tarıma dayalı sanayiler, girdi sağlayanlar, ihracatçılar gibi tüm paydaşlar portalda buluşuyor

İKİNCİ FAZ

 • Hayvansal ürünlerin kapsama dahil edilmesi

 • Tarafların sistemdeki kredibilitesi ile bankalar üzerinden finansmana erişim kolaylığı
 • Sözleşmenin değerli evrağa dönüşmesi.
 • Hal kayıt sistemi ile entegrasyonun sağlanması
 • Gözetim ve ııı. taraf kontrol mekanizmalarının oluşturulması
 • Coğrafi bilgi sistemi ile uydu görüntüsü işlemesi
 • Finansal riskleri içeren sigorta yapısının oluşturulması
 • Sözleşmenin merkezi kayıt kuruluşu aracılığıyla kayıt altına alınması
 • Sistem üzerinden yapılan alım satımın borsa tesciline konu edilmesi
 • Yurtdışı piyasalara açılması
 • Bakanlıkların koordinasyonunda sistemin TOBB tarafından işletilmesi

DİTAP UYGULAMASININ FAYDALARI

Ürünlerde fiyat dalgalanmalarını kontrol edilecek, bu sayede gerekli önlemler alınarak üretici korunacak, tüketici kollanacak. Standardizasyon beklentisi nedeniyle "üretim bilinci"nin artması sağlanacak. Toplu tarım arazilerinin oluşmasına olanak sağlayacak. Aynı bölgede aynı çeşit ürünlerin üretilmesinden dolayı lojistik maliyetlerini düşürecek. Kayıt dışı ekili tarım arazileri mücadelesine katkı sağlayacak. Sürdürülebilir ve uzun vadeli ticari işbirliği kurulmasına olanak sağlayacak. Uydu görüntüleri ile tarım alanlarının bütünsel kontrol edilmesi sağlanacak. Yeni iş kolları oluşturarak istihdam oluşturmaya katkı sağlayacak,

Üretim deseni verileri oluşturarak orta vadede tarım ürünlerinin üretim planlaması yapılabilecek. İlerleyen dönemlerde DİTAP uluslaraarası ticarete siteminin kullanımınz açılacak.

ÜRETİCİ ve TALEP EDEN arasında ticari anlamda güç dengesi olmadığından güç dengesinin sağlanması için TARIM DANIŞMANLARI iş kolu oluşturulacak. Bu sistem arazi kiralama ve toplulaştırma çalışmalarını kolaylaştıracak.